×

RECONNECT van Pivot Point

Woensdag 17 november 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Pivot Point's nieuwe collectie, RECONNECT, verkent de ontwikkeling van sterke, persoonlijke, authentieke identiteiten. Deze verkenning begint met de eigen acceptatie van ons eigen lichaam, ons eigen gezicht, onze eigen unieke kenmerken. Door weer in contact te komen met wie we werkelijk zijn, wordt ook een beter contact met anderen mogelijk. Door elkaar in alle diversiteit te accepteren zoals we zijn, komt er ook een gezamenlijke, wereldwijde band tot stand.
 
Door de dynamiek in normen en waarden binnen onze cultuur komt er steeds meer ruimte voor persoonlijke expressie. Traditionele genderrollen worden doorbroken en stereotiepe opvattingen brokkelen af.  Om toch het gevoel te hebben dat we er allemaal nog bij horen in deze steeds complexere wereld, zijn inclusiviteit, gelijkheid en rechtvaardigheid essentieel. En om de wereld inclusiever te maken, moeten we anderen accepteren ‘zoals ze zijn’. Door deze ontwikkeling krijgen we allemaal de ruimte om onszelf op een authentieke manier uit te drukken.
 
Ook consumenten beginnen genoeg te krijgen van oude stereotypen en hokjes. Door de groeiende behoefte aan individuele expressie gaan mensen op zoek naar positieve ervaringen en oplossingen ‘waar ze blij van worden’. Een toenemende hang naar nostalgie verbindt ons weer met wie we zijn. Producten worden op nieuwe, aantrekkelijke manieren verkocht, met humoristische verpakkingen die een ‘zucht van verlichting’ of een glimlach kunnen oproepen. We zitten in een ‘empathierevolutie’.
 
Tegelijkertijd zijn er ook compromisloze stemmen die gehoord willen worden en komt er een hernieuwd activisme op gang. Op sociale media wordt uiting gegeven aan radicale zelfliefde, met intieme en persoonlijke verhalen. Elke ‘product business’ moet veranderen in een ‘people business’. Dankzij de sociale media hebben consumenten het gevoel dat ze hun eigen radicale waarheid kunnen leven, kunnen spelen met gendernormen, en trots mogen zijn op hun onvolmaaktheden en gepersonaliseerde schoonheid. Zelfexpressie is een daad van radicale authenticiteit geworden.

Meer informatie:
Pivot Point
Tel. 0499-330910
www.pivotpoint.nl